Beleggings­verzekeringen bij Avéro Achmea

De Achmea-regeling beleggingsverzekeringen

We leggen het graag aan u uit

In 2009 heeft Achmea, waar Avéro Achmea deel van uitmaakt, een regeling getroffen voor haar klanten met een particuliere beleggingsverzekering. We leggen deze regeling graag aan u uit.

De Achmea-regeling is opgesteld op basis van de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. In onze regeling hebben we met alle betrokken consumentenorganisaties, zoals Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolis Claim, afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen. Zijn er meer kosten gerekend dan afgesproken in de regeling? Dan krijgt u een vergoeding. De regeling geldt ook voor klanten die niet bij deze stichtingen zijn aangesloten.

Bekijk voor een korte uitleg ook het filmpje.

Maatregelen voor onze klanten

1. Berekening en verwerking vergoedingen

Komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling? Dan heeft u uw persoonlijke berekening inmiddels ontvangen.

2. Aanpassing van uw verzekering

Vanaf medio 2013 bieden we alle klanten met een beleggingsverzekering nieuwe beleggingsfondsen. Deze worden ook wel de 'nieuwe generatie' beleggingsfondsen genoemd. Deze nieuwe generatie fondsen kennen gemiddeld lagere kosten.

3. Verbeterde informatie

Sinds enkele jaren sturen we onze klanten een duidelijk overzicht van de kosten, de premies en de waarde van hun beleggingsverzekering.

Voorbeeldberekeningen

We maakten een voorbeeldberekening van een lopende beleggings­verzekering, een beëindigde beleggingsverzekering en een beleggingsverzekering die vroegtijdig is afgekocht.

Accountantskantoor Deloitte

Accountantskantoor Deloitte onderzoekt of de procedures zijn gevolgd, die Achmea heeft ingericht om te waarborgen dat de berekende vergoeding in overeenstemming is met de Achmea-regeling. De resultaten van het onderzoek staan in assurance rapporten van Deloitte.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Bij uw beleggingsverzekering kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen. Zoals een overlijdensrisicodekking. Overlijdt de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering? Dan keren we het bedrag uit dat van tevoren is afgesproken. U betaalt daarvoor een risicopremie.

Deze risicopremie wordt betaald uit uw inleg of uit de waarde van uw beleggingsverzekering. Wordt de risicopremie betaald uit de waarde van uw verzekering? Dan hebben de resultaten van uw beleggingen gevolgen voor de hoogte van uw overlijdensrisicopremie.

Presteren de beurzen boven verwachting? Dan groeit ook de waarde van uw beleggingsverzekering sneller dan gedacht. U betaalt dan minder overlijdensrisicopremie. Want het verschil tussen de waarde van uw beleggingsverzekering en het afgesproken uitkeringsbedrag bij overlijden is kleiner dan vooraf werd geschat. Hierdoor bouwt uw beleggingsverzekering meer waarde op. Dit is dus extra gunstig.

Presteren de beurzen beneden verwachting? Dan kan de waarde van uw beleggingsverzekering tegenvallen. Bovendien betaalt u dan meer overlijdensrisicopremie. Want het verschil tussen de waarde van uw beleggingsverzekering en het afgesproken uitkeringsbedrag bij overlijden is groter dan vooraf werd geschat. Hierdoor blijft er minder over om te beleggen. Dit is dus extra nadelig.

Dit noemen we ‘hefboomwerking’. De hefboom werkt dus twee kanten op. Bij meevallende beleggingsresultaten kan het zijn dat de waarde van uw beleggingsverzekering extra hard groeit. Bij tegenvallende beleggingsresultaten kan het zijn dat de waarde van uw beleggingsverzekering extra tegenvalt.

In de Achmea-regeling houden we ook rekening met de mogelijke hefboomwerking van de risicopremies. U krijgt een vergoeding als de overlijdensrisicopremies hoger zijn geweest als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten.

Hier vindt u een filmpje waarin de hefboomwerking wordt uitgelegd.

U komt in aanmerking voor de Achmea-regeling als u een of meer beëindigde particuliere beleggingsverzekeringen heeft bij Avéro Achmea en/of rechtsvoorgangers Fairgo, Levob, Royal & Sun Alliance, Twenteleven en Woonfonds, die vóór 1 januari 2008 de einddatum heeft bereikt.

Als de beleggingsverzekering binnen vijf jaar na het ingaan van de verzekering tussentijds is beëindigd, komt u niet in aanmerking voor de Achmea-regeling. Tenzij de verzekering binnen vijf jaar tussentijds is beëindigd door overlijden van de verzekerde. Of als u bij het sluiten van de verzekering heeft afgesproken dat de looptijd korter is.

Pensioenverzekeringen die via de werkgever zijn gesloten vallen niet onder deze regeling.