De Achmea-regeling beleggingsverzekeringen

In 2009 heeft Achmea, waar Avéro Achmea deel van uitmaakt, een regeling getroffen voor haar klanten met een particuliere beleggingsverzekering. We leggen deze regeling graag aan u uit.

De Achmea-regeling is opgesteld op basis van de aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. In onze regeling hebben we met alle betrokken consumentenorganisaties, zoals Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolis Claim, afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen. Zijn er meer kosten gerekend dan afgesproken in de regeling? Dan krijgt u een vergoeding. De regeling geldt ook voor klanten die niet bij deze stichtingen zijn aangesloten.

Bekijk voor een korte uitleg ook het filmpje.

achmea-beleggingsverzekering

Maatregelen voor
onze klanten

 • 1

  Berekening en verwerking vergoedingen

  Komt u in aanmerking voor de Achmea-regeling? Dan heeft u uw persoonlijke berekening inmiddels ontvangen.

 • 2

  Aanpassing van uw verzekering

  Vanaf medio 2013 bieden we alle klanten met een beleggingsverzekering nieuwe beleggingsfondsen. Deze worden ook wel de 'nieuwe generatie' beleggingsfondsen genoemd. Deze nieuwe generatie fondsen kennen gemiddeld lagere kosten.

 • 3

  Verbeterde informatie

  Sinds enkele jaren sturen we onze klanten een duidelijk overzicht van de kosten, de premies en de waarde van hun  beleggingsverzekering.

Voorbeeldberekeningen

voorbeeldberekening avero klein

Accountantskantoor Deloitte

Accountantskantoor Deloitte onderzoekt of de procedures zijn gevolgd, die Achmea heeft ingericht om te waarborgen dat de berekende vergoeding in overeenstemming is met de Achmea-regeling. De resultaten van het onderzoek worden opgenomen in een door Deloitte te verstrekken assurance rapport. Alle assurance rapporten zoals verstrekt door Deloitte vindt u hier.


Bekijk alle video's

Bekijk alle video's

Bekijk alle video's