Beleggings­verzekeringen bij Avéro Achmea

Kosten en opbrengsten

Met beleggingsverzekeringen kunt u vermogen opbouwen door te beleggen. U legt bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag in (een termijnpremie). Of u legt aan het begin van de looptijd in één keer het hele bedrag in (een koopsom). Het geld wordt belegd in beleggingsfondsen of renterekeningen.

Welke kosten maken we voor een beleggingsverzekering?

Voor het uitvoeren van de beleggingen maken we kosten. De kosten van beleggingsverzekeringen zijn onder andere voor:

  • de administratie voor het aanhouden van de verzekering, zolang de verzekering duurt;
  • de aankoop van beleggingen;
  • het beheer van de beleggingen door de fondsbeheerder;
  • het advies van uw tussenpersoon.

Veelgestelde vragen

De resultaten van beleggingsverzekeringen vielen de afgelopen jaren tegen. Dat kwam mede door de situatie op de beurzen. De slechte resultaten en de onduidelijkheid over de kosten van beleggingsverzekeringen leidden tot kritiek op deze producten. De Ombudsman Financiële Dienstverlening kwam met een aanbeveling voor de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Op basis van deze aanbeveling hebben we de Achmea-regeling opgesteld. in deze regeling hebben we afspraken gemaakt met alle betrokken consumentenorganisaties over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen.