Beleggings­verzekeringen bij Avéro Achmea

Verbeterde informatie

Door de slechte resultaten van beleggingsverzekeringen kwam er steeds meer kritiek op de kosten en opbrengsten. Maar ook op de informatie aan de consument. In mei 2006 stelde het Verbond van Verzekeraars de Commissie Transparantie Beleggingsverzekeringen in, onder de naam 'Commissie De Ruiter'.

De opdracht van Commissie De Ruiter was om een advies uit te brengen over de informatievoorziening rondom beleggingsverzekeringen. Eind 2006 bracht de commissie een rapport uit.

In het rapport staan vier modellen om de informatie aan de consument te verbeteren: 

  • model 1 bevat algemene informatie voor consumenten die geïnteresseerd zijn in beleggingsverzekeringen en die willen weten wat zo'n product inhoudt;
  • model 2 bevat informatie die consumenten moeten ontvangen als ze een offerte aanvragen voor een specifiek beleggingsverzekeringsproduct;
  • model 3 bevat de informatie die verzekeraars jaarlijks aan hun klanten moeten verstrekken tijdens de looptijd van een product. Dit is een duidelijk overzicht van de kosten, de premies en de waarde van de beleggingsverzekering;
  • model 4 bevat informatie over het afkopen van uw verzekering.

Deze aanbevelingen worden door ons niet alleen toegepast bij nieuwe beleggingsverzekeringen, maar ook bij bestaande beleggingsverzekeringen. Daarom sturen we u sinds januari 2008 een duidelijk overzicht van de kosten, de premies en de waarde van de beleggingsverzekering.

Veelgestelde vragen

De resultaten van beleggingsverzekeringen vielen de afgelopen jaren tegen. Dat kwam mede door de situatie op de beurzen. De slechte resultaten en de onduidelijkheid over de kosten van beleggingsverzekeringen leidden tot kritiek op deze producten. De Ombudsman Financiële Dienstverlening kwam met een aanbeveling voor de kosten en risicopremies van particuliere beleggingsverzekeringen. Op basis van deze aanbeveling hebben we de Achmea-regeling opgesteld. in deze regeling hebben we afspraken gemaakt met alle betrokken consumentenorganisaties over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen.