Beleggings­verzekeringen bij Avéro Achmea

Assurance rapport Deloitte

Het assurance rapport zoals verstrekt door Deloitte met betrekking tot de brieven die zijn verstuurd in de periode van 1 april tot 1 juli 2011 vindt u hier.

Het assurance rapport zoals verstrekt door Deloitte met betrekking tot de brieven die zijn verstuurd in de periode van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012 vindt u hier.

Het assurance rapport zoals verstrekt door Deloitte met betrekking tot de brieven die zijn verstuurd in 2012 vindt u hier.

Een nadere toelichting van Deloitte op het assurance rapport vindt u hier.

In april 2014 hebben we een deel van de particuliere Avéro Achmea beleggingsverzekeringen uit de voormalige Fairgo portefeuille herberekend. Dit deden we omdat er aanvullende informatie beschikbaar kwam over de fondskosten van garantiefondsen waarin met deze polissen werd belegd. Klanten die hierdoor een aanvullende vergoeding kregen hebben wij hierover geïnformeerd. Het assurance rapport zoals verstrekt door Deloitte met betrekking de brieven die zijn verstuurd in april 2014 vindt u hier.