Beleggings­verzekeringen bij Avéro Achmea

Aanbod van een alternatief product

We kijken steeds naar mogelijkheden om onze producten te verbeteren. Dat geldt ook voor onze particuliere beleggingsverzekeringen. Daarom hebben we in de Achmea-regeling met alle betrokken consumentenorganisaties afgesproken dat we onze klanten een alternatief product aanbieden met een gunstig kostenniveau.

Vanaf eind 2012 boden we onze klanten met een lijfrenteverzekering een alternatief product aan in de vorm van banksparen.

Vanaf medio 2013 bieden we alle klanten met een beleggingsverzekering nieuwe beleggingsfondsen. De nieuwe fondsen worden ook wel de 'nieuwe generatie' beleggingsfondsen genoemd. Deze nieuwe generatie fondsen kennen gemiddeld lagere kosten.