Beleggings­verzekeringen bij Avéro Achmea

Stel een vraag

Stel uw vraag via onderstaand antwoordformulier. U krijgt binnen tien werkdagen een reactie van ons.

U kunt ook direct met ons contact opnemen.

Veelgestelde vragen

Nee. Voor het beëindigen of omzetten van een beleggingsverzekering werden voorheen voor een deel van de beleggingsverzekeringen afkoopkosten berekend. Deze kosten zijn per 1 december 2012 vervallen. We rekenen geen afkoopkosten meer voor onze beleggingsverzekeringen.

We rekenen deze kosten niet meer, omdat we het belangrijk vinden dat u een product hebt dat bij u past en aan uw verwachtingen voldoet. En dat dit product u de beste mogelijkheid biedt om uw persoonlijke financiële doelstelling te behalen. Misschien past een ander product beter bij u. Als dat zo is, willen we dat u bij het beëindigen of omzetten van uw beleggingsverzekering niet gehinderd wordt door eventuele afkoopkosten.

Alle lopende particuliere beleggingsverzekeringen die voor 1 januari 2008 zijn gesloten, komen in aanmerking voor de Achmea-regeling. Als u uw verzekering beëindigt, komt deze in aanmerking voor de Achmea-regeling als de verzekering minimaal vijf jaar gelopen heeft.

U komt dus niet in aanmerking voor een vergoeding als u uw beleggingsverzekering binnen vijf jaar na het ingaan van de verzekering tussentijds beëindigt. Als u bij het afsluiten van de verzekering hebt afgesproken dat de looptijd korter is dan vijf jaar, dan komt u wel in aanmerking voor de Achmea-regeling.

Het beëindigen van uw verzekering kan fiscale gevolgen hebben. U kunt uw tussenpersoon vragen om advies.

Het is belangrijk regelmatig na te gaan of uw beleggingsverzekering nog bij u past. Zeker als er iets verandert in uw persoonlijke omstandigheden. U kunt uw verzekering altijd aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van uw overlijdensrisicodekking. Deze kan namelijk invloed hebben op de waardeopbouw van uw beleggingsverzekering. Heeft u een lopende verzekering en wilt u voor de rest van de looptijd het risico op de hefboomwerking zo klein mogelijk houden? Dan kunt u uw overlijdensrisicodekking aanpassen.

U kunt uw overlijdensrisicodekking alleen aanpassen als dit binnen de mogelijkheden van uw verzekering valt. Aan het aanpassen van uw overlijdensrisicodekking zijn geen kosten verbonden. Een aanpassing van de risicodekking kan wel leiden tot een hogere of lagere risicopremie. En in sommige situaties kunnen medische waarborgen een voorwaarde zijn.

Ook kunt u de samenstelling van uw beleggingen aanpassen. Het wisselen van fondsen noemen we switchen. Switchen kan alleen als het wisselen van fondsen binnen de mogelijkheden van uw verzekering valt. Voor het doorvoeren van een switch brengen wij geen kosten in rekening.

Wilt u uw beleggingsverzekering aanpassen? Vraag dan altijd eerst om advies van uw adviseur.